Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dmsplugin:start [29.11.2013 14:31]
Lukáš Zpěvák
dmsplugin:start [18.11.2015 12:00] (aktuální)
ruzickovav
Řádek 6: Řádek 6:
 Přenos z DMS do Heliosu Orange pomocí pluginu, který importuje soubory vyexportované pomocí účetních uzávěrek ze systému DMS, které obsahují univerzální převodový klíč DMS. Soubor exportu je vždy s datumem poslední uzávěrky v systému DMS ve tvaru FADDMMYY pro dílnu a FANVDDMMYY pro nové vozy. Exporty jsou ve formátu DBF (dBase4). Soubory obsahují položky faktur dílen a faktury za nové vozy. Po importu tohoto souboru jsou v systému Helios zakládány doklady vydaných faktur a dobropisů vydaných do modulu Faktury vydané.  Přenos z DMS do Heliosu Orange pomocí pluginu, který importuje soubory vyexportované pomocí účetních uzávěrek ze systému DMS, které obsahují univerzální převodový klíč DMS. Soubor exportu je vždy s datumem poslední uzávěrky v systému DMS ve tvaru FADDMMYY pro dílnu a FANVDDMMYY pro nové vozy. Exporty jsou ve formátu DBF (dBase4). Soubory obsahují položky faktur dílen a faktury za nové vozy. Po importu tohoto souboru jsou v systému Helios zakládány doklady vydaných faktur a dobropisů vydaných do modulu Faktury vydané. 
  
-Modul se implementuje pomocí zavedení službových položek. Položky ze systému DMS jsou přiřazeny těmto službovým položkám nad kterými jsou nastavené předkontace. Importované doklady jsou navázány navázány nad patřičné řady dokladu oběhu zboží. +Modul se implementuje pomocí zavedení službových položek. Položky ze systému DMS jsou přiřazeny těmto službovým položkám nad kterými jsou nastavené předkontace. Importované doklady jsou navázány nad patřičné řady dokladu oběhu zboží. 
  
 Obsahem stávajícího pluginu jsou tyto přehledy a funkce: Obsahem stávajícího pluginu jsou tyto přehledy a funkce:
Řádek 108: Řádek 108:
  
 **Dobropis** **Dobropis**
 +
 Specifikuje generování typu dokladu. Dobropis v Helios Orange má kladné ceny, kterou jsou následně otočeny záporně, protože se jedná o jiný druh pohybu. V DMS je to naopak. Dobropisy mají zápornou částku. Zvolení této volby dojde k tomu, že doklad se převádí jako dobropis, tudíž mění znaménko u přávěděných dokladů. Specifikuje generování typu dokladu. Dobropis v Helios Orange má kladné ceny, kterou jsou následně otočeny záporně, protože se jedná o jiný druh pohybu. V DMS je to naopak. Dobropisy mají zápornou částku. Zvolení této volby dojde k tomu, že doklad se převádí jako dobropis, tudíž mění znaménko u přávěděných dokladů.
  
 +**Povolit doplnění vozidla**
 +
 +Povolí na řadě dokladů doplňování vozidla a návazných údajů podle nastavení. Funguje jen v případě, že v globálním nastavení je nastaven převod vozidel jako dohledávat nebo převádět a zakládat.
  
  
Řádek 172: Řádek 176:
  
 Volba umožňuje nastavit zaokrouhlování dokladu v Helios Orange tak, aby bylo možné nastavit stejný princip zaokrouhlování jako je nastavený v DMS. Volba umožňuje nastavit zaokrouhlování dokladu v Helios Orange tak, aby bylo možné nastavit stejný princip zaokrouhlování jako je nastavený v DMS.
 +
 +U interní platby z DMS se impilicitně nepřevádí sazba DPH.
  
 ==== Nastavení ==== ==== Nastavení ====
Řádek 184: Řádek 190:
  
 Nepřevádět - na hlavičku dokladu nebude doplněno výnosové středisko podle mapování \\ Nepřevádět - na hlavičku dokladu nebude doplněno výnosové středisko podle mapování \\
-Převádět - na hlavičku bude doplněno středisko podle mapování+Dohledávat - na hlavičku bude doplněno středisko podle mapování
  
 +**Položky dokladu**
 +
 +Nepřevádět - na položky dokladu nebude doplněno výnosové středisko podle mapování \\
 +Dohledávat - na položky bude doplněno středisko podle mapování
 +
 +
 +=== Zakázka ===
 +Umožňuje měnit nastavení doplňování výnosového střediska do hlavičky dokladů nebo do položky dokladů
 +
 +{{:dmsplugin:dmsplugin_nastaveni2.png|}}
 +
 +**Hlavička dokladu**
 +
 +Nepřevádět - na hlavičku dokladu nebude doplněno číslo zakázky \\
 +Dohledávat - na hlavičku bude doplněno číslo zakázky v případě, že tato v Helios Orange existuje, nové zakázky se nezakládají \\
 +Převádět a zakládat - na hlavičku bude doplněno číslo zakázky a v případě, že tato zakázka neexistuje, je při převodu založena \\
 +Statická zakázky - na hlavičku dokladu bude přenesené pevně dané číslo zakázky
 +
 +Použít středisko ze zakázky - na hlavičku dokladu bude vybráno Zodpovědné středisko ze zakázky
 +
 +
 +**Položky dokladu**
 +
 +Nepřevádět - na položky dokladu nebude doplněno číslo zakázky \\
 +Dohledávat - na Položky bude doplněno číslo zakázky v případě, že tato v Helios Orange existuje, nové zakázky se nezakládají \\
 +Převádět a zakládat - na položky bude doplněno číslo zakázky a v případě, že tato zakázka neexistuje, je při převodu založena \\
 +
 +=== Nákladový okruh ===
 +Umožňuje měnit nastavení doplňování nákladového okruhu do položek dokladů
 +
 +{{:dmsplugin:dmsplugin_nastaveni3.png|}}
 +
 +**Položky dokladu**
 +
 +Nepřevádět - na položky dokladu nebude doplněno číslo nákladové okruhu \\
 +Dohledávat - na položky bude doplněno číslo nákladového okruhu pokud je nastavené mapování \\
 +
 +=== Vozidla ===
 +Umožňuje měnit nastavení doplňování vozidel na položky dokladů. Vyhledávání a případný převod vozidel funguje na základě VIN z DMS a Čísla karosérie v Helios Orange.
 +
 +
 +{{:dmsplugin:dmsplugin_nastaveni4.png|}}
 +
 +**Položky dokladu**
 +
 +Nepřevádět - na položky dokladu nebude doplněno vozidlo \\
 +Dohledávat - na položky bude doplněno vozidlo, které bylo dohledáno podle čísla karosérie, nová vozidla nejsou zakládána. Toto platí jen pro vybrané dokladové řady. V mapování dokladů musí být povolena volba "Povolit doplnění vozidla". \\
 +Převádět a zakládat - na položky bude doplněno vozidlo, které bylo dohledáno podle čísla karosérie, nová vozidla jsou založena. Toto platí jen pro vybrané dokladové řady. V mapování dokladů musí být povolena volba "Povolit doplnění vozidla". \\
 +
 +**Použít středisko vozidla**
 +
 +Na položce dokladu bude doplněno nákladové středisko doplněno střediskem z vybraného vozidla
 +
 +**Použít zakázku vozidla**
 +
 +Na položce dokladu bude doplněna zakázka ze zakázky vozidla. Vyžaduje externí sloupce /TabIVozidlo._CisloZakazky/
 +
 +**Použít zaměstnance vozidla**
 +
 +Na položce dokladu bude doplněn zaměstnanec jako řidič vozidla.
 +
 +=== Pokladní doklady ===
 +
 +Umožňuje nastavit vlastnosti generování pokladních dokladů z přenesených faktur.
 +
 +{{:dmsplugin:dmsplugin_nastaveni_pokladna.png|}}
 +
 +**Párovací znak pro generování pokladních dokladů**
 +
 +Přenášení párovacího znaku na řádky pokladních dokladů z atributů faktury při generování pokladního dokladu. Možnosti pro výběr jsou:
 +  * Párovací znak
 +  * Dodavatelská faktura
 +  * Popis dodávky
 +
 +**Vybrat pokladnu podle nastavení řady dokladů**
 +
 +Automatický výběr pokladny podle dokladové řady - na řadě dokladů nastavená pokladna, při výběru více druhů dokladů s různou pokladnou je generování zastaveno s chybovou hláškou.
 +
 +**Sumární pokladní doklad**
 +
 +Pokud je zaškrtnuto, pak se generuje jeden sumární doklad, kdy dobropisy jsou zápornou položkou v příjmovém dokladu, pokud tuto volbu vypnete, pak se generuje zvlášť příjmový a výdajový doklad.
 +
 +**Texty**
 +
 +Nastavení textů pro hlavičku, poznámku a položku pokladního dokladu.
  
  
 ===== Import ===== ===== Import =====
-Import dokladů se provádí nad přehledem Vydané faktury v menu DMS-Import dokladů. Při importu budete vyzvání k výběru souboru dbf s uzávěrkou. Po stisku tlačítka Import, začne probíhat import dokladů podle nastavené konfigurace. V první kroku jsou data převedeny do databáze Helios Orange následně jsou zpracována mapovacími pravidly. Tím dojde k vytvoření dokladů podle nastavené konfigurace. Na konci importu jste informování o stavu importu a případných varováních nebo chybách.+Import dokladů se provádí nad přehledem **Vydané faktury** v menu **//DMS-Import vydaných faktur z DMS//**. Při importu budete vyzvání k výběru souboru dbf s uzávěrkou. Po stisku tlačítka **Import**, začne probíhat import dokladů podle nastavené konfigurace. V první kroku jsou data převedeny do databáze Helios Orange. Převedený soubor je následně vidět v přehledu **DMS-Importované soubory**, kde lze smazat včetně položek, které je možné vidět v přehledu **DMS-Importované položky** a import opakovat. V následující kroce jsou řádky z importního souboru zpracovány mapovacími pravidly podle nastavení a k vytvoření dokladů podle nastavené konfigurace. 
  
 Import stejného souboru se nedá opakovat, respektive nedojde k opakovaném založení dokladů. Pokud potřebujete import opakovat je nutné smazat naimportovaný soubor z databáze a vytvořené faktury tímto importním souborem. Import stejného souboru se nedá opakovat, respektive nedojde k opakovaném založení dokladů. Pokud potřebujete import opakovat je nutné smazat naimportovaný soubor z databáze a vytvořené faktury tímto importním souborem.
 +
 +{{:dmsplugin:dmsplugin_import.png|}}
 +
 +
 +**Zobrazit průběh**
 +
 +Zobrazuje dialog o procese importu
 +
 +**Zobrazit chybové hlášky**
 +
 +Zobrazuje vlastní okno chybových hlášek, na konci převodu je zobrazeno okno se stavem, které tyto hlášky také obsahuje
 +
 +**Zobrazit výpis**
 +
 +Zobrazuje vlastní okno všech hlášek, na konci převodu je zobrazeno okno se stavem, které tyto hlášky také obsahuje
 +
 +
 +
 +Na konci importu je zobrazeno přehledové okno se stavem převodu a případných varováních nebo chybách. Stavy jsou barevně odlišeny podle důležitosti informace:
 +
 +  * černě - jedná se o informační hlášky o převodech a položkách
 +  * modře - varování, že se nepřevedl nějaký doklad nebo položka, protože není nastavené převádění
 +  * červeně - chyby při převodu dokladů nebo položek
 +
 +Chybové hlášky všech provedených převodů je možné si zobrazit v přehledu **DMS-Chybové hlášky**.
 +
 +Následující vyobrazené atributy jsou doplňovány při převodu:
 +
 +{{:dmsplugin:dmsplugin_doklad1.png|}}
 +
 +Odběratel - dohledán v číselníku organizací, pokud není nalezen, pak dojde k založení nového subjektu \\ 
 +Datum dokladu - jsou doplněny z převodního souboru \\ 
 +Dodavatelská faktury - číslo dokladu v DMS včetně prefixu \\
 +Popis dodávky - číslo dokladu v DMS bez prefixu \\
 +
 +Středisko, účetní kód, zakázka a nákladový okruh se převádí podle pravidel mapování podle nastavené konfigurace.
 +
 +Dále pak do poznámky k dokladu jsou doplněny hlášky z převodu dokladů.
 +
 +{{:dmsplugin:dmsplugin_doklad2.png|}}
 +
 +U položek dochází kromě převodu cen také k převodu doplňkových informací podle nastavení převodového můstku.
 +
 +{{:dmsplugin:dmsplugin_doklady3.png|}}
 +
 +Jedná se o číslo zakázky, nákladový okruh, středisko, vozidlo a zaměstnance.
 +
 +\\
 +\\
 +----
 +\\
 +\\
  
 **[[dmsplugin:zmeny|Změny dle verze]]** **[[dmsplugin:zmeny|Změny dle verze]]**
QR Code
QR Code DMSPlugin (generated for current page)
Wikipedie - DATAMIX Solutions s.r.o.