Změny dle verze

Verze 1.1.2018.1026

 • Upraven import formátu csv

Verze 1.1.2014.0102

 • Importovaný formát rozšířen o formát csv
 • Detekce dokladů EU podle zákaznické skupiny
 • Nová funkcionalita modelu klíče vozu, umožňuje u vybraných dokladů rozlišovat skupiny modelů vozidel a podle nich účtovat
 • Implementovaná funkcionalita výpočtu DPH koeficientem

Verze 1.1.2014.0407

 • Doplňování období stavu na vygenerovaných pokladních dokladech

Verze 1.1.2014.0311

 • Doplněny číselníky druhů zakázek (67,70) a dokladů(28,81)

Verze 1.1.2014.0255

 • V přenesených fakturách se doplňuje období stavu podle nastavení příslušné řady dokladů

Verze 1.1.2014.0210

 • Možnost nastavení generování pokladních dokladů
 • Automatický výběr pokladny podle dokladové řady - na řadě dokladů nastavená pokladna, při výběru více druhů dokladů s různou pokladnou je generování zastaveno s chybovou hláškou
 • Sumární doklad - generuje jeden sumární doklad, kdy dobropisy jsou zápornou položkou v příjmovém dokladu, pokud tuto volbu vypnete, pak se generuje zvlášť příjmový a výdajový doklad
 • Nastavení textů pro hlavičku, poznámku a položku pokladního dokladu

Verze 1.1.2014.0206

 • Podle verze DMS 2.17.7.1 se u opravných daň dokladů nepřevádí DUZP, toto se týká i interních dokladů. Při převodu starší verzí pluginu docházelo k chybě. Nově se DUZP automaticky plní datem vystavení dokladu, tím je zachovaná původní funkcionalita. Uživatel si musí zkontrolovat správnost DUZP u těchto dokladů.
 • Vygenerovaný sumární pokladní doklad připojuje k položkám příjmového pokladního dokladu příslušnou fakturu včetně úhrady, nahrazuje původní dorovnání úhrad

Verze 1.1.2014.0128

 • Doplněn druh dokladu 40 - Daňový doklad - částečný dobropis
 • Doplněny druhy položek 021 a 022 - Změna ZD +/-
 • Pro generování pokladních dokladů je použit nejvyšší datum z vybraných dokladů ne aktuální datum
 • Změna struktury importních dat - zákaznické IČ bylo rozšířeno na 14 znaků

Verze 1.1.2014.0109

 • Import organizací respektuje nastavení minimálního a maximálního čísla v globální konfiguraci
 • Pro generování pokladních dokladů je možnost nastavit párovací znak pro přes z faktury na řádky pokladního dokladu. Povolené volby jsou Párovací znak, Dodavatelská faktura nebo Popis dodávky.

Verze 1.1.2013.1218

 • Forma úhrady interní platbou se převádí vždy bez DPH resp. DPH není
 • Mapování dokladů doplněno o nastavení účetního kódu pro interní platbu
 • Na konci převodu dokladu se volá slepá procedura editoru, pokud existuje

Verze 1.1.2013.1209

 • Publikace a instalace přes Helios Store

Verze 1.1.2013.1129

 • Do můstku byla doplněna možnost převádět zakázky, vozidla a zaměstnance
 • Globální konfigurace - nový editor
  • Nastavení převodu čísla střediska do hlavičky a položky dokladů
  • Nastavení převodu čísla zakázky do hlavičky a položky dokladů
  • Nastavení převodu nákladového okruhu pro položky dokladů
  • Nastavení převodu vozidla pro položky dokladů

QR Code
QR Code Změny dle verze (generated for current page)
Wikipedie - DATAMIX Solutions s.r.o.