Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

dmsplugin:start [29.11.2013 16:07]
Lukáš Zpěvák
dmsplugin:start [18.11.2015 12:00] (aktuální)
ruzickovav
Řádek 6: Řádek 6:
 Přenos z DMS do Heliosu Orange pomocí pluginu, který importuje soubory vyexportované pomocí účetních uzávěrek ze systému DMS, které obsahují univerzální převodový klíč DMS. Soubor exportu je vždy s datumem poslední uzávěrky v systému DMS ve tvaru FADDMMYY pro dílnu a FANVDDMMYY pro nové vozy. Exporty jsou ve formátu DBF (dBase4). Soubory obsahují položky faktur dílen a faktury za nové vozy. Po importu tohoto souboru jsou v systému Helios zakládány doklady vydaných faktur a dobropisů vydaných do modulu Faktury vydané.  Přenos z DMS do Heliosu Orange pomocí pluginu, který importuje soubory vyexportované pomocí účetních uzávěrek ze systému DMS, které obsahují univerzální převodový klíč DMS. Soubor exportu je vždy s datumem poslední uzávěrky v systému DMS ve tvaru FADDMMYY pro dílnu a FANVDDMMYY pro nové vozy. Exporty jsou ve formátu DBF (dBase4). Soubory obsahují položky faktur dílen a faktury za nové vozy. Po importu tohoto souboru jsou v systému Helios zakládány doklady vydaných faktur a dobropisů vydaných do modulu Faktury vydané. 
  
-Modul se implementuje pomocí zavedení službových položek. Položky ze systému DMS jsou přiřazeny těmto službovým položkám nad kterými jsou nastavené předkontace. Importované doklady jsou navázány navázány nad patřičné řady dokladu oběhu zboží. +Modul se implementuje pomocí zavedení službových položek. Položky ze systému DMS jsou přiřazeny těmto službovým položkám nad kterými jsou nastavené předkontace. Importované doklady jsou navázány nad patřičné řady dokladu oběhu zboží. 
  
 Obsahem stávajícího pluginu jsou tyto přehledy a funkce: Obsahem stávajícího pluginu jsou tyto přehledy a funkce:
Řádek 176: Řádek 176:
  
 Volba umožňuje nastavit zaokrouhlování dokladu v Helios Orange tak, aby bylo možné nastavit stejný princip zaokrouhlování jako je nastavený v DMS. Volba umožňuje nastavit zaokrouhlování dokladu v Helios Orange tak, aby bylo možné nastavit stejný princip zaokrouhlování jako je nastavený v DMS.
 +
 +U interní platby z DMS se impilicitně nepřevádí sazba DPH.
  
 ==== Nastavení ==== ==== Nastavení ====
Řádek 250: Řádek 252:
  
 Na položce dokladu bude doplněn zaměstnanec jako řidič vozidla. Na položce dokladu bude doplněn zaměstnanec jako řidič vozidla.
 +
 +=== Pokladní doklady ===
 +
 +Umožňuje nastavit vlastnosti generování pokladních dokladů z přenesených faktur.
 +
 +{{:dmsplugin:dmsplugin_nastaveni_pokladna.png|}}
 +
 +**Párovací znak pro generování pokladních dokladů**
 +
 +Přenášení párovacího znaku na řádky pokladních dokladů z atributů faktury při generování pokladního dokladu. Možnosti pro výběr jsou:
 +  * Párovací znak
 +  * Dodavatelská faktura
 +  * Popis dodávky
 +
 +**Vybrat pokladnu podle nastavení řady dokladů**
 +
 +Automatický výběr pokladny podle dokladové řady - na řadě dokladů nastavená pokladna, při výběru více druhů dokladů s různou pokladnou je generování zastaveno s chybovou hláškou.
 +
 +**Sumární pokladní doklad**
 +
 +Pokud je zaškrtnuto, pak se generuje jeden sumární doklad, kdy dobropisy jsou zápornou položkou v příjmovém dokladu, pokud tuto volbu vypnete, pak se generuje zvlášť příjmový a výdajový doklad.
 +
 +**Texty**
 +
 +Nastavení textů pro hlavičku, poznámku a položku pokladního dokladu.
 +
  
 ===== Import ===== ===== Import =====
Řádek 302: Řádek 330:
 Jedná se o číslo zakázky, nákladový okruh, středisko, vozidlo a zaměstnance. Jedná se o číslo zakázky, nákladový okruh, středisko, vozidlo a zaměstnance.
  
- +\\ 
 +\\
 ---- ----
 +\\
 +\\
  
 **[[dmsplugin:zmeny|Změny dle verze]]** **[[dmsplugin:zmeny|Změny dle verze]]**
QR Code
QR Code DMSPlugin (generated for current page)
Wikipedie - DATAMIX Solutions s.r.o.