DAJANA PET

1. Problém - Přetěžování výrobních příkazů Pokud při odvádění výroby je odvedeno takové množství produktů, které je rovno požadovanému množství, pak dojde k automatickému uzavření výrobního příkazu. V takovém případě již daný výrobní příkaz (i když bude znovu otevřen) nelze přetížit (vyrobit víc, než bylo požadováno), protože programová úprava, která rozděluje vyrobené množství na sklady, neprovede požadované rozdělení výrobků. Správný postup, který vyloučí automatické uzavření výrobního příkazu = přijmout více, nebo méně výrobků, než je požadované množství daného výrobního příkazu. TS: při příjmu množství rovnajícímu se požadovanému, se VP uzavře. Při překročení je naprogramovaná úprava, že se s tím dějí věci (část putuje na jiný sklad apod.). Může být zmatečné v čase - reklamace z DAJANY, že se to chová divně apod. Neustále na toto zapomínají.

2. Problém - Rozdíly materiálu ve skladu Jednou z příčin, jak vznikají rozdíly ve stavu zásob na skladě je načítání QR kódů z jednotlivých pytlů. Pokud na pytli chybí štítek s QR kódem a je použit čip pro ruční zadání materiálu, mohou vznikat chyby, které mohou zapříčinit vznik rozdílu množství na skladě.

3. Problém s terminálem, který nereaguje na čip. Pro ověření čipu terminálem je nezbytné, aby čip byl přiřazen ke konkrétnímu zaměstnanci (pole Číslo čipu).

QR Code
QR Code DAJANA PET (generated for current page)
Wikipedie - DATAMIX Solutions s.r.o.