Změny dle verze

Verze 1.1.2018.1026

  • Upraven import formátu csv

Verze 1.1.2014.0102

  • Importovaný formát rozšířen o formát csv
  • Detekce dokladů EU podle zákaznické skupiny
  • Nová funkcionalita modelu klíče vozu, umožňuje u vybraných dokladů rozlišovat skupiny modelů vozidel a podle nich účtovat
  • Implementovaná funkcionalita výpočtu DPH koeficientem

Verze 1.1.2014.0407

  • Doplňování období stavu na vygenerovaných pokladních dokladech

Verze 1.1.2014.0311

  • Doplněny číselníky druhů zakázek (67,70) a dokladů(28,81)

Verze 1.1.2014.0255

  • V přenesených fakturách se doplňuje období stavu podle nastavení příslušné řady dokladů

Verze 1.1.2014.0210

  • Možnost nastavení generování pokladních dokladů
  • Automatický výběr pokladny podle dokladové řady - na řadě dokladů nastavená pokladna, při výběru více druhů dokladů s různou pokladnou je generování zastaveno s chybovou hláškou
  • Sumární doklad - generuje jeden sumární doklad, kdy dobropisy jsou zápornou položkou v příjmovém dokladu, pokud tuto volbu vypnete, pak se generuje zvlášť příjmový a výdajový doklad
  • Nastavení textů pro hlavičku, poznámku a položku pokladního dokladu

Verze 1.1.2014.0206

  • Podle verze DMS 2.17.7.1 se u opravných daň dokladů nepřevádí DUZP, toto se týká i interních dokladů. Při převodu starší verzí pluginu docházelo k chybě. Nově se DUZP automaticky plní datem vystavení dokladu, tím je zachovaná původní funkcionalita. Uživatel si musí zkontrolovat správnost DUZP u těchto dokladů.
  • Vygenerovaný sumární pokladní doklad připojuje k položkám příjmového pokladního dokladu příslušnou fakturu včetně úhrady, nahrazuje původní dorovnání úhrad

Verze 1.1.2014.0128

  • Doplněn druh dokladu 40 - Daňový doklad - částečný dobropis
  • Doplněny druhy položek 021 a 022 - Změna ZD +/-
  • Pro generování pokladních dokladů je použit nejvyšší datum z vybraných dokladů ne aktuální datum
  • Změna struktury importních dat - zákaznické IČ bylo rozšířeno na 14 znaků

Verze 1.1.2014.0109

  • Import organizací respektuje nastavení minimálního a maximálního čísla v globální konfiguraci
  • Pro generování pokladních dokladů je možnost nastavit párovací znak pro přes z faktury na řádky pokladního dokladu. Povolené volby jsou Párovací znak, Dodavatelská faktura nebo Popis dodávky.

Verze 1.1.2013.1218

  • Forma úhrady interní platbou se převádí vždy bez DPH resp. DPH není
  • Mapování dokladů doplněno o nastavení účetního kódu pro interní platbu
  • Na konci převodu dokladu se volá slepá procedura editoru, pokud existuje

Verze 1.1.2013.1209

  • Publikace a instalace přes Helios Store

Verze 1.1.2013.1129

  • Do můstku byla doplněna možnost převádět zakázky, vozidla a zaměstnance
  • Globální konfigurace - nový editor
    • Nastavení převodu čísla střediska do hlavičky a položky dokladů
    • Nastavení převodu čísla zakázky do hlavičky a položky dokladů
    • Nastavení převodu nákladového okruhu pro položky dokladů
    • Nastavení převodu vozidla pro položky dokladů

QR Code
QR Code Změny dle verze (generated for current page)
Wikipedie - DATAMIX Solutions s.r.o.